Ανοιχτή Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 21-01-2015

Σας προσκαλώ σε δημόσια τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Κορινθίων την 21η Ιανουαρίου 2015 ώρα 18.00 (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α΄/7.6.2010)
για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης

Ελληνικά
Go to top