Αποφάσεις Δήμου Νεμέας

Αγροτική Ανάπτυξη - Κτηνοτροφία - Αλιεία

Ελληνικά
Η σύσταση και λειτουργία Γραφείων Γεωργικής Ανάπτυξης (Γ.Γ.Α.). Η μελέτη και εκτέλεση έργων τεχνικής υποδομής, τοπικής σημασίας, που αφορούν στη γεωργία, την κτηνοτροφία και την αλιεία και ιδίως αυτών που σχετίζονται με την αγροτική οδοποιία, την κατασκευή λιμνοδεξαμενών, τα έργα βελτίωσης βοσκοτόπων και τα εγγειοβελτιωτικά έργα.
Εγγραφή στο Αποφάσεις Δήμου Νεμέας
Go to top