Αποφάσεις Δήμου Κορινθίων

Άσκηση σε τοπικό επίπεδο Κρατικού Χαρακτήρα

Ελληνικά
Η τήρηση του δημοτολογίου και του μητρώου αρρένων, η έκδοση των σχετικών πιστοποιητικών, που απορρέουν από αυτό, καθώς και η τήρηση των υποχρεώσεων, που απορρέουν από την κείμενη Νομοθεσία για τη δημιουργία και τήρηση του Εθνικού Δημοτολογίου. Η τήρηση των ληξιαρχικών βιβλίων, στα οποία καταχωρούνται τα ληξιαρχικά γεγονότα, που συμβαίνουν στην Περιφέρειά τους και η έκδοση αποσπασμάτων των ληξιαρχικών πράξεων. Η τήρηση αρχείων επίσημων εγγράφων και η έκδοση αντιγράφων.
Εγγραφή στο Αποφάσεις Δήμου Κορινθίων
Go to top