Ποιά έργα θέλετε να γίνουν;

Περιγραφή: 
Βάλτε με σειρά προτίμησης τα έργα που επιθυμείτε να γίνουν: * Πατήστε την λέξη "Προσθήκη" που βρίσκεται δίπλα από το κάθε έργο σύμφωνα με τη σειρά που επιθυμείτε. *Σε περίπτωση που θέλετε να αλλάξετε την σειρά που έχετε βάλει, απλά επιλέξτε το έργο που θέλετε και σύρτε το στην επιθυμητή θέση. *Εαν δεν θέλετε κάποια επιλογή μπορείτε να μην την επιλέξετε. *Εαν κατα λάθος επιλέξατε κάποιο έργο πατήστε στο "Χ" που βρίσκεται δίπλα στον τίτλο του,
  1. Ανακατασκευή πλατείας - Προϋπολογισμού 1.000.000 (100%)
  2. Αντικατάσταση αγωγού ύδρευσης στην περιοχή Α΄ - Προϋπολογισμού 320.000
  3. Παιδική Χαρά - Προϋπολογισμού 20.000
Go to top